Quy mô giao dịch trung bình của Bitcoin đạt 1,3 BTC

Một báo cáo phân tích của Glassnode xác nhận giá trị trung bình tăng lên của các giao dịch BTC, điều này xác nhận sự hiện diện của các nhà đầu tư tổ chức.

Điều kiện thuận lợi của thị trường bitcoin được đặc trưng không chỉ bởi giá tiền điện tử tăng lên mà còn bởi một số chỉ số, chẳng hạn như quy mô giao dịch trung bình và số lượng thực thể hoạt động trong mạng.

Trong báo cáo mới nhất của mình, Glassnode đã báo cáo rằng quy mô giao dịch trung bình của các giao dịch BTC đã tăng lên kể từ giữa tháng 9, thêm rằng mức trung bình hiện ở mức 1,3 BTC.

Lần cuối cùng chúng tôi thấy giá trị giao dịch BTC cao như vậy vào tháng 3 năm 2020, khi giá trị tối đa là 1,7 BTC trên mỗi TX được đo lường.

Theo các nhà phân tích, quy mô giao dịch tăng lên là một dấu hiệu tốt. Điều này đặc biệt cho thấy rằng số lượng các nhà đầu tư tổ chức và các nhà giao dịch lớn trên thị trường đang dần tăng lên.

Khi nói đến chỉ số thứ hai được đề cập ở trên, cụ thể là các thực thể đang hoạt động trong mạng hoặc số lượng người tham gia trong chuỗi, mức tăng đáng kể nhất được ghi nhận vào tuần đầu tiên của tháng 10.

Hiện tại, số lượng thực thể đang hoạt động là 291 nghìn, tăng 19% chỉ trong một tuần. Lần cuối cùng chúng tôi thấy mình ở mức tương tự là vào cuối năm 2020, trong thời kỳ được gọi là bắt đầu của chu kỳ tăng giá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết trước

Hoa Kỳ đã thay thế Trung Quốc trở thành trung tâm khai thác của thế giới

Bài viết kế tiếp

Cơ quan quản lý Hàn Quốc cho biết sắp có các quy định về DeFi và NFT

Bài viết liên quan