Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha triển khai đăng ký cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền tệ kỹ thuật số

Ngân hàng trung ương của Tây Ban Nha đã ra mắt cơ quan đăng ký điện tử cho tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ và sản phẩm liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số trong nước. Ngân hàng sẽ yêu cầu ngay cả các thực thể được quản lý như ngân hàng đăng ký mới nếu họ có ý định tham gia vào hoạt động lưu ký tiền kỹ thuật số và các dịch vụ liên quan khác.

Banco de España đã thông báo vào tháng 6 rằng họ sẽ yêu cầu tất cả các công ty cung cấp dịch vụ tiền kỹ thuật số phải đăng ký. Vào thời điểm đó, nó tuyên bố rằng nó sẽ khởi chạy một cơ quan đăng ký điện tử cho các thực thể vào ngày 29 tháng 10.

Các công ty Tây Ban Nha đã trở nên mất kiên nhẫn khi ngân hàng trung ương trì hoãn việc đăng ký cho đến một tuần trước thời hạn. Theo báo cáo của tờ báo địa phương El Pais, có sự không chắc chắn về việc liệu các đơn vị được quản lý như ngân hàng có phải đăng ký lại dịch vụ mới hay không.

Gloria Hernandez, một đối tác tại công ty tư vấn quy định finReg360, nói với tờ báo, “Sẽ không có ý nghĩa gì nếu một ngân hàng phải thực hiện các yêu cầu đặt ra, vì các thực thể này đã được giám sát trực tiếp.”

Một số ngân hàng như BBVA và Caixabank đã bắt đầu nhúng chân vào nước tiền kỹ thuật số ngay cả khi họ đang chờ chỉ đạo từ ngân hàng trung ương. Giải pháp trước đây vận hành giải pháp lưu ký và trao đổi thương mại trong khi giải pháp thứ hai đang làm thí điểm trên các sản phẩm tương tự chưa được tung ra cho người dùng.

Tuy nhiên, như ngân hàng trung ương đã tiết lộ khi tung ra cơ quan đăng ký mới, ngay cả các thực thể được quản lý cũng phải nộp đơn đăng ký. Sau khi họ gửi đơn đăng ký, ngân hàng sẽ có tối đa ba tháng để xem xét.

Trong tuyên bố của mình, Ngân hàng Tây Ban Nha làm rõ, “Nghĩa vụ đăng ký trong cơ quan đăng ký này áp dụng cho tất cả các thể nhân hoặc pháp nhân thuộc bất kỳ trường hợp nào ở trên và cung cấp dịch vụ trao đổi tiền ảo để lấy tiền ủy thác và lưu ký ví điện tử, bất kể cho dù chúng cũng được đăng ký trong các hồ sơ hành chính khác tại Ngân hàng Tây Ban Nha hoặc tại các cơ quan có thẩm quyền khác. ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết trước

Token lấy cảm hứng từ Netflix tăng vọt 3500% trong ba ngày

Bài viết kế tiếp

Mastercard nhìn thấy ‘Cơ hội dịch vụ lớn’ trong tiền điện tử, nhưng với tư cách là một công cụ thanh toán đặt cược trên CBDC

Bài viết liên quan