Cơ quan quản lý ngân hàng hàng đầu của Hoa Kỳ phối hợp với Fed và OCC để có chính sách rõ ràng nhằm giữ tiền điện tử trên bảng cân đối kế toán

Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang đã tập trung vào tiền điện tử.

Một nhóm các nhà quản lý ngân hàng Hoa Kỳ sẽ hợp tác với các cơ quan khác để điều phối các chính sách về cách thức và những trường hợp nào mà các ngân hàng có thể tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

Chủ tịch FDIC Jelena McWilliams cho biết tại hội nghị Money 20/20 ở Las Vegas, cơ quan quản lý đã làm việc với Cục Dự trữ Liên bang và Văn phòng Kiểm soát tiền tệ để đưa ra lộ trình cho các ngân hàng tham gia vào tài sản tiền điện tử.

McWilliams, người đứng đầu cơ quan quản lý ngân hàng hàng đầu của Mỹ FDC, cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi nghĩ rằng chúng ta cần cho phép các ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực này đồng thời quản lý và giảm thiểu rủi ro một cách thích hợp.”

“Nếu chúng ta không đưa hoạt động này vào bên trong ngân hàng, thì hoạt động này sẽ phát triển ra bên ngoài ngân hàng. Các cơ quan quản lý liên bang sẽ không thể điều chỉnh nó.”

Nhóm “chạy nước rút” tiền điện tử này, được công bố lần đầu tiên vào tháng 5, nhằm đảm bảo sự phối hợp chính sách tiền điện tử giữa các cơ quan quản lý ngân hàng chính của Hoa Kỳ, FDIC, Fed và OCC. Chính sách có thể bao gồm các quy tắc rõ ràng hơn về lưu ký tiền điện tử, sử dụng chúng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay hoặc giữ chúng trên bảng cân đối kế toán.

“Mục tiêu của tôi trong nhóm liên ngành này về cơ bản là cung cấp một con đường để các ngân hàng có thể hoạt động như một người giám sát các tài sản này, sử dụng tài sản tiền điện tử, tài sản kỹ thuật số như một số hình thức thế chấp.”

“Tại một số thời điểm, chúng tôi sẽ giải quyết bằng cách nào và trong những trường hợp nào mà các ngân hàng có thể giữ chúng trên bảng cân đối kế toán của họ.”

Mặc dù đặt ra một lộ trình cung cấp quyền lưu ký cho các tài sản tiền điện tử sẽ là một vấn đề dễ xử lý, nhưng rất khó để cho phép tài sản dễ bay hơi được sử dụng làm tài sản thế chấp hoặc đưa nó vào bảng cân đối kế toán của ngân hàng, cô ấy nói thêm.

“Vấn đề ở đây là… định giá những tài sản này và sự biến động giá trị của chúng có thể gần như diễn ra hàng ngày.”

“Bạn phải quyết định loại vốn và xử lý thanh khoản nào để phân bổ cho các khoản nắm giữ trên bảng cân đối kế toán như vậy.”

Cô ấy cũng đề cập đến stablecoin, nói rằng chúng nên “chịu sự giám sát của chính phủ phù hợp” để nhận ra lợi ích tiềm năng đầy đủ của chúng trong khi tính đến những rủi ro tiềm ẩn.

Nhìn chung, ý tưởng là “cung cấp các quy tắc rõ ràng về con đường cho phép sự đổi mới phát triển trong khi giảm thiểu rủi ro,” McWilliams nói.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết trước

Cơ quan giám sát chứng khoán của Ấn Độ cảnh báo chống lại việc đầu tư vào các tài sản không được kiểm soát

Bài viết kế tiếp

MATIC mạnh trên mức quan trọng 1,7 đô la sau khi BTC điều chỉnh

Bài viết liên quan