Bitcoin (BTC) nhắm đến mức cao mới sau tuần tăng giá

Bitcoin (BTC) đã tăng đáng kể trong tuần từ ngày 27 tháng 9 – ngày 3 tháng 10, đi từ mức thấp $40,753 lên mức cao là $49,228.

Nó hiện đang trong quá trình đòi lại khu vực $47,850. Nếu thành công, nó có thể dẫn đến một động thái đi lên bền vững.

Phong trào BTC hàng tuần

Biểu đồ hàng tuần cho thấy BTC đã tăng đáng kể trong tuần từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10, tạo ra một hình nến nhấn chìm tăng giá trong quá trình này.

Tuy nhiên, nó vẫn đang giao dịch dưới đường hỗ trợ tăng dần mà từ đó nó đã bị phá vỡ vào đầu tháng 5. Trước đây, đường hỗ trợ đã được đặt ra kể từ khi xu hướng tăng bắt đầu vào tháng Ba. Bitcoin cũng đang đối mặt với sự kháng cự từ đường kháng cự siêu xu hướng (biểu tượng màu đỏ).

Có một số dấu hiệu tăng giá như MACD và RSI đang tăng. Sau này là trên 50.

Do đó, khung thời gian hàng tuần cung cấp các tín hiệu hỗn hợp cho hướng của xu hướng.

BTC đòi lại mức kháng cự

Biểu đồ hàng ngày cho thấy BTC đã di chuyển trên khu vực $44,000, trước đây hoạt động như một ngưỡng kháng cự. Nó đã làm như vậy bằng cách tạo ra một hình nến tăng giá vào ngày 1 tháng 10.

Các chỉ báo kỹ thuật cũng chuyển sang xu hướng tăng. MACD đã cho tín hiệu đảo chiều tăng và đang đi lên. Tương tự, chỉ báo RSI đã tăng lên trên 50.

BTC đang đối mặt với ngưỡng kháng cự ở mức 47.850 đô la. Đây là vùng nằm ngang và trùng với đường Supertrend hàng ngày (biểu tượng màu đỏ). Nếu vượt qua được mức này, nó có khả năng tiến tới mức cao mới.

Biểu đồ sáu giờ cho thấy BTC đã thoát ra khỏi một kênh song song giảm dần mà trước đó đã có từ ngày 7 tháng 9.

Đây là dấu hiệu cho thấy đợt điều chỉnh trước đó đã kết thúc và BTC hiện đang di chuyển lên trên.

Hơn nữa, chúng ta có thể thấy rằng vùng kháng cự $47,850 được vạch ra trước đó cũng là mức kháng cự thoái lui 0,618 Fib của toàn bộ động thái đi xuống.

BTC đã vượt qua ngưỡng kháng cự này và đang trong quá trình xác nhận nó là hỗ trợ. Nếu thành công trong việc xác nhận lại cấp độ này, nó có khả năng tiếp tục tăng lên.

Chuyển động trong tương lai

Cuối cùng, biểu đồ hai giờ cho thấy BTC đã thoát ra khỏi một kênh song song tăng dần. Đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng giá đang diễn ra.

Sau khi kiểm tra lại đường kháng cự của kênh, kịch bản có khả năng nhất có thể thấy BTC tăng lên theo hướng $52,200 – $54,200. Phạm vi mục tiêu này được tìm thấy bằng cách sử dụng độ dài của sóng một (đen) và một phần mở rộng trên sóng một (trắng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết trước

Dự đoán về giá của Chainlink: LINK Phải rõ ràng 27,60 đô la để tiếp tục tăng giá

Bài viết kế tiếp

Fractal Ethereum từ năm 2017 dẫn đến mức tăng 7.000% cho ETH sẽ xuất hiện trở lại vào năm 2021

Bài viết liên quan