Sự phổ biến của Bitcoin Lightning Network đang tăng lên nhanh chóng

Bitcoin Lightning Network đang phát triển một cách nhất quán, bằng chứng là số liệu thống kê về dung lượng, số lượng kênh và cả các nút.

Đã lâu kể từ năm 2018, khi Lightning Labs tung ra phiên bản beta đầu tiên của việc triển khai Bitcoin Lightning Network, nhưng chỉ trong tháng này, chúng ta đã thấy sự gia tăng đáng kể về số lượng nút cũng như dung lượng mạng.

Đối với Năng lực mạng Lightning, hôm qua là ngày thành công nhất cho đến nay khi chúng tôi đạt ATH mới ở mức 2.783,77 BTC, vốn bị khóa trong mạng này.

Chỉ số quan trọng thứ hai, cũng đại diện cho sự quan tâm và cũng là bảo mật của mạng, là số lượng các nút đã đạt đến ATH mới của họ vào ngày 22 tháng 9, là 15,801.

Cuối cùng, chúng ta không thể quên số lượng kênh Lightning Network đã vượt quá 70 nghìn trong tháng này với ATH mới được đo vào ngày 22 tháng 9 là 72.600.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết trước

Bitcoin đột ngột tăng 7%, khiến thị trường giảm giá không tin nổi

Bài viết kế tiếp

Được chi phối bởi các tổ chức, cũng có thể khai thác Bitcoin từ Trang chủ

Bài viết liên quan