Tên lửa Bitcoin (BTC) đạt mức cao sau xu hướng giảm

Bitcoin (BTC) đã tăng đáng kể vào ngày 26 tháng 7, quản lý để đạt được mức cao nhất là 40.550 đô la.

Tuy nhiên, nó đã không thể bứt phá và hiện đang cố gắng tìm hỗ trợ để thực hiện một nỗ lực đột phá khác.

BTC cố gắng phá vỡ mức cao nhất của phạm vi

Biểu đồ hàng ngày cho thấy BTC đã đạt mức cao nhất địa phương là $ 40,550, đi vào mức cao nhất đã được đưa ra kể từ tháng 5.

Tuy nhiên, cuộc biểu tình không thể duy trì và BTC đã tạo ra một bấc dài phía trên (biểu tượng màu đỏ). Nó tiếp tục đóng cửa trong ngày ở mức $ 37,237.

Các chỉ báo kỹ thuật đang tăng. Chỉ báo dao động Stochastic đã giao nhau trong xu hướng tăng và chỉ báo RSI trên 50. Thêm vào đó, MACD đang đi lên và gần như đã cắt vào vùng tích cực.

Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang tăng trên biểu đồ hàng ngày. Chỉ báo RSI đã di chuyển trên mức 50 và chỉ báo dao động Stochastic gần tạo ra một dấu hiệu tăng giá. Thêm vào đó, MACD đang đi lên, mặc dù đường tín hiệu chưa tích cực.

BTC range highs
Biểu đồ BTC theo TradingView

Chuyển động trong tương lai

Biểu đồ hai giờ cho thấy sự từ chối và giảm đi trước sự phân kỳ giảm giá trong đường RSI (đường màu đỏ).

Hiện tại, nó đang cố gắng tìm hỗ trợ tại mức hỗ trợ thoái lui 0,382 Fib ở mức $ 36,215. Hỗ trợ tiếp theo được tìm thấy ở mức $ 34,885. Đây là mức hỗ trợ thoái lui 0,5 Fib.

Mặc dù giảm nhưng các chỉ báo kỹ thuật vẫn chưa giảm. MACD vẫn dương và RSI trên 50. Ngoài ra, chỉ báo MACD đã tạo ra sự phân kỳ tăng tiềm ẩn.

Do đó, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là BTC tạo ra mức thấp cao hơn và tiếp tục đi lên.

BTC short-term
Biểu đồ BTC theo TradingView

Số lượng sóng

Số lượng sóng cho thấy BTC đang ở trong sóng C (màu cam) của cấu trúc điều chỉnh A-B-C. Số lượng sóng phụ được hiển thị bằng màu đỏ.

Mục tiêu có khả năng cao nhất cho mức cao nhất của động thái là $ 42.181. Điều này sẽ cung cấp cho các sóng A: C tỷ lệ 1: 1,61.

BTC dường như đang ở trong làn sóng phụ thứ tư, hoàn thành đợt pullback của làn sóng thứ tư và có thêm một mức cao bên trái.

Sau khi đạt được mục tiêu, có thể sẽ giảm thêm một lần nữa.

Wave count
Biểu đồ BTC theo TradingView
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết trước

Ethereum giảm được lợi nhuận, tại sao ETH có thể khởi động lại cuộc biểu tình của nó

Bài viết kế tiếp

Các nhà phát triển cảnh báo lỗi Monero mới được tìm thấy có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư của giao dịch

Bài viết liên quan