Texas thông báo các ngân hàng do tiểu bang quản lý có thể cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử

Bộ Ngân hàng Texas đã thông báo rằng các ngân hàng được công nhận bởi tiểu bang có thể cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử. Cơ quan quản lý ngân hàng cho biết: “Bộ Ngân hàng Texas tin rằng thẩm quyền cung cấp các dịch vụ này đối với tiền ảo đã tồn tại.

Các ngân hàng được công nhận bởi tiểu bang Texas được chính thức cho phép cung cấp các dịch vụ lưu ký tiền điện tử

Bộ Ngân hàng Texas đã ban hành một thông báo cho ngành ngân hàng hôm thứ Năm, nêu rõ:

Các ngân hàng được công nhận bởi bang Texas có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ lưu ký tiền ảo, miễn là ngân hàng có sẵn các giao thức phù hợp để quản lý rủi ro một cách hiệu quả và tuân thủ luật hiện hành.

“Mặc dù việc lưu ký và bảo quản an toàn tiền ảo nhất thiết sẽ khác so với quy định liên quan đến các tài sản truyền thống hơn, Bộ Ngân hàng Texas tin rằng thẩm quyền cung cấp các dịch vụ này đối với tiền ảo đã tồn tại theo Bộ luật Tài chính Texas § 32.001,”

thông báo làm rõ.

Cơ quan quản lý ngân hàng giải thích rằng mỗi ngân hàng sẽ chọn những dịch vụ lưu ký tiền điện tử nào để cung cấp dựa trên chuyên môn, khẩu vị rủi ro và mô hình kinh doanh của riêng mình.

Ví dụ, ngân hàng có thể cho phép khách hàng giữ quyền kiểm soát trực tiếp đối với tiền điện tử của riêng họ và chỉ lưu trữ các bản sao của khóa riêng của họ được liên kết với tiền xu. Ngoài ra, ngân hàng có thể kiểm soát tiền điện tử của khách hàng, tạo các khóa riêng mới mà ngân hàng sẽ thay mặt khách hàng nắm giữ.

Cơ quan quản lý ngân hàng Texas trước đây đã xác định rằng các dịch vụ lưu ký có thể được cung cấp bởi một ngân hàng được công nhận bởi tiểu bang Texas với tư cách là người được ủy thác hoặc không được ủy thác. Nếu một ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký với tư cách ủy thác, thì ngân hàng đó sẽ có quyền quản lý tiền điện tử của khách hàng giống như bất kỳ loại tài sản nào khác được giữ trong khả năng đó.

Trước khi một ngân hàng có thể cung cấp các dịch vụ tiền điện tử, ban quản lý phải “tiến hành thẩm định và xem xét cẩn thận các rủi ro liên quan đến việc cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ mới thông qua một quy trình đánh giá rủi ro có phương pháp”, cơ quan quản lý tiếp tục. Nếu ban quản lý và ban giám đốc quyết định tiếp tục với các dịch vụ tiền điện tử, thì “hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả và các biện pháp kiểm soát phải được triển khai để đo lường, giám sát và kiểm soát các rủi ro liên quan liên quan đến việc lưu ký tài sản kỹ thuật số”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết trước

Cộng đồng phản ứng sau khi token Dfinity ICP mất 80% giá trị kể từ tháng 5

Bài viết kế tiếp

Những người khai thác Ethereum có thể chuyển đổi sang những đồng tiền này và tăng giá trị của chúng

Bài viết liên quan