New York đã thất bại trong việc thực thi luật kiểm soát việc khai thác tiền điện tử

Một luật nhằm thực thi chính sách chống khai thác tiền điện tử ở New York đã không được thông qua.

Theo đài phát thanh WSHU của Mỹ, New York đã không thực thi luật đảm bảo kiểm soát các hoạt động khai thác tiền điện tử cũng như tất cả các nhà khai thác các dịch vụ này.

Mục đích của luật này là tăng cường kiểm soát các tác động khí hậu và do đó đối với cách các công ty khai thác riêng lẻ ảnh hưởng đến môi trường. Trong trường hợp này, một nghiên cứu sâu rộng đã được thực hiện bởi nhà nước cùng với các nhóm môi trường.

Đài WSHU đưa tin rằng trong trường hợp này, các biện pháp đã bị phản đối bởi công đoàn Quốc tế Anh em Công nhân Điện, những người cho rằng điều đó là không công bằng đối với các thành viên của họ.

Mặt khác, các nhóm môi trường vẫn giữ quan điểm rằng, nếu việc khai thác tiền điện tử không được kiểm soát, nó đang hoạt động chống lại các mục tiêu phát thải carbon của New York.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết trước

BullPerks công bố thỏa thuận VC phi tập trung đầu tiên với Polker, hỗ trợ cho các blockchain công khai lớn

Bài viết kế tiếp

Có thể kiếm được tiền tốt nhất? Cách các quốc gia chống Bitcoin phản ứng với sự mở rộng của nó

Bài viết liên quan