Đỉnh Bitcoin gần 35 nghìn đô la, Điều gì có thể kích hoạt sự sụt giảm mới xuống còn 30 nghìn đô la

Giá Bitcoin đã phục hồi trên 33.000 đô la, nhưng nó không thể vượt lên trên 35.000 đô la so với Đô la Mỹ. BTC đang rút lui khỏi SMA 100 giờ và nó có thể kéo dài mức lỗ.

Giá Bitcoin đang đối mặt với các rào cản

Bitcoin bắt đầu tăng ổn định trên các mức kháng cự $ 33,000 và $ 33,500. BTC thậm chí đã tăng vọt trên vùng kháng cự 34.000 đô la, nhưng nó không thể đạt được tốc độ trên mức trung bình động đơn giản 100 giờ.

Nó hiện đang đối mặt với các rào cản gần $ 34,000 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Mức cao đã được hình thành gần $ 34,877 và giá hiện đang điều chỉnh mức tăng. Nó đã giảm xuống dưới mức thoái lui Fib 23,6% của đợt phục hồi gần đây từ mức thấp $ 28,900 đến mức cao $ 34,877.

Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm điểm là gần mức $ 31,800. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 50% của đợt phục hồi gần đây từ mức thấp $ 28,900 lên mức cao $ 34,877.

Mặt khác, mức kháng cự ban đầu là gần mức $ 33,800. Ngoài ra còn có một đường xu hướng giảm quan trọng đang hình thành với mức kháng cự gần $ 33,800 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD. Mức kháng cự chính vẫn nằm gần vùng $ 34,000.

Bitcoin Price
Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com

Bitcoin phải xóa SMA 100 giờ và sau đó giải quyết trên vùng 34.000 đô la để chuyển sang vùng tích cực. Mức kháng cự lớn tiếp theo đối với phe bò có thể là $ 35,000.

Mất thêm BTC?

Nếu bitcoin không vượt qua được ngưỡng kháng cự 34.000 đô la hoặc ngưỡng kháng cự của đường xu hướng, nó có thể tiếp tục đi xuống. Hỗ trợ ngay lập tức về mặt giảm điểm là gần mức $ 31,800.

Hỗ trợ chính tiếp theo là gần mức $ 31,200. Việc phá vỡ mức giảm xuống dưới 31.200 đô la có thể mở ra cánh cửa cho một đợt giảm mới về vùng 30.000 đô la trong các phiên tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết trước

Tỷ lệ băm Bitcoin ở mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái

Bài viết kế tiếp

Ethereum vẫn dưới 100 SMA, tại sao BTC lại vượt trội hơn ETH

Bài viết liên quan