Gấu Bitcoin đã trở lại, đây là lý do tại sao BTC có thể kiểm tra $30K

Giá Bitcoin đã không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 37.000 đô la so với đô la Mỹ. BTC đang giảm và nó vẫn có nguy cơ thua lỗ nhiều hơn dưới 34.000 đô la.

Giá Bitcoin chuyển sang màu đỏ

Bitcoin đã thực hiện một vài nỗ lực để xóa vùng kháng cự 37.000 đô la, nhưng nó không thành công. Mức thấp cuối cùng được hình thành gần $ 33,650 trước khi BTC điều chỉnh cao hơn.

Nó đã phá vỡ các mức kháng cự $ 34,000 và $ 35,000. Cũng đã có sự bứt phá trên mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi xuống từ mức cao $ 40.417 xuống mức thấp $ 33.650. Giá hiện đang vật lộn để xóa ngưỡng kháng cự $ 36,000.

Bitcoin cũng đang giao dịch dưới mức 37.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ. Hơn nữa, có một đường xu hướng giảm chính đang hình thành với mức kháng cự gần $ 36,000 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD.

Ở phía tăng điểm, mức kháng cự ngay lập tức là gần mức $ 35,500. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $36,000 và đường xu hướng. Mức kháng cự lớn tiếp theo là gần mức $ 37,000. Nó gần với mức thoái lui Fib 50% của động thái đi xuống từ mức cao $ 40.417 xuống mức thấp $ 33.650.

Việc đóng cửa trên vùng kháng cự $ 37,000 có thể mở ra cánh cửa cho một mức tăng ổn định. Rào cản lớn tiếp theo đối với phe bò là gần mức 40.000 đô la.

Mất thêm BTC?

Nếu bitcoin không vượt qua được ngưỡng kháng cự 36.000 đô la, sẽ có nguy cơ phá vỡ mức giảm. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $ 34,500.

Hỗ trợ chính đầu tiên là gần mức $ 34,000. Nếu có sự phá vỡ giảm xuống dưới mức hỗ trợ $ 34,000, giá có thể giảm về vùng hỗ trợ $ 32,000 trong các phiên tới. Bất kỳ khoản lỗ nào nữa có thể dọn đường cho việc kiểm tra mức 30.000 đô la.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết trước

OpenOcean mở rộng sang hệ sinh thái Solana

Bài viết kế tiếp

Khi Microsoft Azure đóng cửa cửa hàng, ConsenSys Quorum mở ra cho người dùng mới

Bài viết liên quan