Paxos có thể mở một ngân hàng trực tuyến ở Hoa Kỳ

Paxos là chủ sở hữu của giấy phép thành lập ngân hàng tín thác quốc gia do OCC Hoa Kỳ cấp.

Chỉ có ba giấy phép đã được cấp cho các tổ chức tiền điện tử. Achorage là người đầu tiên sở hữu giấy phép. Giấy phép được cấp vào tháng 1 năm 2021. Một tháng sau, Giấy phép thứ hai từ Protego đã được cấp.

Tuy nhiên, có giấy phép không có nghĩa là Paxos sẽ có thể hoạt động với tiền gửi ngân hàng. Theo quy chế, công ty có thể:

  • Lưu trữ tài sản kỹ thuật số
  • Chấp nhận và thanh toán
  • Cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử;
  • Quản lý dự trữ của các Stablecoin;
  • Cung cấp dịch vụ mua và bán tiền điện tử cho các đối tác của họ.

Bức thư được gửi cho Paxos lưu ý rằng giấy phép BitLicense tại New York của công ty hiện đã được mở rộng đến cấp liên bang. Tuy nhiên, cách để có được giấy phép không hề dễ dàng.

Trong thời gian thảo luận công khai, một số ngân hàng đã gửi đơn kháng cáo đến OCC, điều này cho thấy nghi ngờ rằng Paxos có quyền hoạt động như một ngân hàng ủy thác.

Ban quản lý đã quyết định khác và đã chấp thuận cho công ty tiền điện tử. Điều này sẽ cho phép Paxos tiếp tục tổ chức Ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết trước

Ngân hàng thương mại có trụ sở tại New York, có tổng số khoản vay là 39,1 tỷ đô la vào năm 2020, sẽ trả các khoản vay tiền mặt bằng Bitcoin

Bài viết kế tiếp

Ethereum, SOL, BSC Đây là những người chiến thắng trong “Cuộc chiến các hệ sinh thái”

Bài viết liên quan