Airdrop trên Binance: Người sở hữu token FET để nhận MTLX

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance thông báo phân phối token MTLX miễn phí cho chủ sở hữu FET tương ứng với một số điều kiện.

Airdrop được tổ chức từ 13.04.2021 (23:59 UTC) đến 01.06.2021 (23:59 UTC) với sự hỗ trợ từ Fetch.ai và Mettalex. Nó sẽ diễn ra trong 8 giai đoạn, ở phần đầu của giai đoạn này sẽ được tạo thành một chuỗi blockchain.

Token MTLX miễn phí sẽ được trao cho chủ sở hữu FET, những người sẽ có ít nhất 10.000 token tại thời điểm truyền. Đối với mỗi mười nghìn FET trong tài khoản Binance, một MTLX sẽ được phát hành.

Việc mù blockchain sẽ được thực hiện mỗi tuần một lần. Điều rất quan trọng là không rút token khỏi tài khoản. Rốt cuộc, để đảm bảo rằng MTLX miễn phí được đảm bảo, bạn cần phải có token số học trung bình tại thời điểm mỗi trong số 8 phôi có ít nhất 10.000 FET.

Có nghĩa là, nếu tại thời điểm đúc đầu tiên, người dùng có hơn 10.000 FET và sau đó anh ta mang token hoặc đổi sang một loại tiền điện tử khác và tại thời điểm các lần đúc khác trên ví sẽ trống, thì số học trung bình cho mỗi lần cast sẽ chỉ là 1250 FET và điều này không tương ứng với các điều khoản của hành động.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về số lượng token bạn sẽ nhận được trong Airdrop:

Trong ví dụ này, chúng ta thấy rằng người dùng đã tăng và giảm số lượng coin trên tài khoản Binance. Tính toán sẽ như sau:

  1. Hãy tính FET số học trung bình. 10 000 + 3 000 + 15 000 + 20 000 + 400 000 + 650 000 + 15 000 + 0 = 1 113 000/8 = 139 125.
  2. Hãy tính số lượng token MTLX sẽ được phát hành. 139 125/10 000 = 13,91 MTLX.

Dưới đây là ngày chính xác của các phôi từ blockchain:

Token MTLX sẽ đủ cho tất cả những người tham gia hành động. Trên tài khoản của người dùng, họ sẽ ở cuối hành động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết trước

Dự đoán giá Litecoin: LTC chạm $250 khi phe bò đẩy về mức $300

Bài viết kế tiếp

Ngân hàng Trung ương của Sri Lanka đưa ra cảnh báo công khai chống lại các khoản đầu tư tiền điện tử

Bài viết liên quan